Metropolia dla Mikołowa

W dniu 25.10.2019 w Miejskiej Bibliotece  Publicznej w Mikołowie odbyła się konferencja „Metropolia dla Mikołowa – szanse i wyzwania dla miasta i młodzieży”. Organizatorami byli: przewodnicząca Rady Miejskiej, Katarzyna Syryjczyk Słomska i zastępca Burmistrza, Mateusz Handel.

Metropolia Młodych to projekt mający na celu promowanie i rozwijanie dialogu oraz wzmocnienie potencjału odnośnie polityki młodzieżowej w regionie. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy VIII, Julia Makosz i Oliwia Kuśmierek.

Komentarze są wyłączone.