Ogłoszenie

Szanowni Rodzice uczniów przyszłorocznych klas IV i VII!

Informujemy, że dyrektorzy mikołowskich szkół podstawowych zawarli porozumienie dotyczące przeniesień uczniów pomiędzy szkołami podstawowymi.

Ustalono, że uczniowie klas 3C, 3E, 3G oraz 6C Szkoły Podstawowej nr 5 w Mikołowie od 1 września 2018 r. zostaną przeniesieni do Szkoły Podstawowej nr 10 w Mikołowie

Jeżeli rodzice uczniów ww. oddziałów zdecydują o pozostawieniu ich dziecka w dotychczasowej szkole podstawowej, proszeni są o złożenie stosownego wniosku do dyrektora tej szkoły w terminie do 31.03.2018r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10 serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów  przyszłych klas IV i VII w dniu 21 marca o godz. 17.00 oraz na dzień otwarty w dniu 11 kwietnia w godz. 17.00 – 18.30.

Wnioski do pobrania:

pozostaje w VII w SP 5

pozostaje w IV w SP 5

 

Komentarze są wyłączone.