Program edukacyjno – wychowawczy „Tematy wrażliwe – niekłopotlwe”

Uczniowie klas 1a, 2a i 3a na kolejnych zajęciach z cyklu „Tematy wrażliwe niekłopotliwe” zapoznali się z niepełnosprawnością słuchową.

Dowiedzieli się, że osoby niesłyszące porozumiewają się za pomocą twarzy i rąk czyli języka migowego. Zaznajomili się z zasadami sztuki migania. Dzieci poznały podstawowe zwroty migowe, alfabet migowy i zamigały swoje imiona. Wysłuchały i zamigały piosenkę o mamie i tacie. Wzięły udział w zabawie, w której za pomocą znaków migowych pokazywały różne zwierzątka i naśladowały je, przemieszczając się na inne miejsce.

Uczniowie dowiedzieli się, że słowo głuchoniemy, jest dla niesłyszących obraźliwe, ponieważ oznacza, że nie posiadają swojego języka. Poprawnym określeniem jest słowo niesłyszący lub Głuchy. Symbolem osób Głuchych jest motyl- niesłyszący owad.

Podczas zajęć dzieci chętnie uczyły się języka migowego, aktywnie brały udział we wszystkich ćwiczeniach, zadawały wiele pytań. Kształtowały postawę tolerancji, szacunku i empatii, doskonaliły kompetencje społeczne, a przy okazji rozwijały koordynację wzrokowo- ruchową, spostrzegawczość, uwagę, pamięć, motorykę małą rozwijając pracę palców rąk.

Iwona Wiśniewska, Dorota Maro

Komentarze są wyłączone.