Mądra Głowa

Na przełomie marca i kwietnia uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie – Mądra Głowa. W eliminacjach klasowych wyłoniono uczestników etapu szkolnego. Etap szkolny składał się z części ustnej i pisemnej. Uczniowie wykazali się imponującą wiedzą z różnych dziedzin.

Zwycięzcami zostali:
Hania Kowalska z klasy IB
Oliwier Biskup z klasy IIB
Dorota Kożuch z klasy IIIA

Gratulujemy !!!

Komentarze są wyłączone.