Zajęcia basenowe klas 1-3

W bieżącym roku szkolnym klasy 1-3 uczestniczyły w zajęciach basenowych, które odbywały się pod opieką nauczycieli i trenerów. Uczniowie zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie i przebywania na krytej pływalni, oswajali z wodą i realizowali ćwiczenia wypornościowe, edukowali w zakresie pływania elementarnego oraz nurkowali. Zajęcia pływackie oddziałują na wszechstronny rozwój organizmu, utrwalają prawidłowe nawyki higieniczne oraz zachęcają do aktywnego spędzania czasu wolnego i uprawiania dyscyplin sportowych, nasi uczniowie zawsze chętnie w nich uczestniczą.

Komentarze są wyłączone.