Podsumowanie Międzynarodowego Projeku Edukacyjnego „Emocja”

Klasa 5 c w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęła i zakończyła Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja. Projekt ten składał się z czterech modułów: Krainy kreatywności, Wyobraźni, Mocy słów i Empatii. Każdy moduł obejmował nauczanie jednej wartości.

Głównym założeniem projektu była integracja klasy, budowanie i rozwijanie empatii i szacunku do drugiego człowieka oraz nabycie umiejętności mówienia o swoich emocjach i potrzebach.
Dzieci kształtowały swoją wyobraźnię, fantazję i kreatywność. Uczniowie podczas zajęć zapoznali się z wartościowymi filmami, bajkami i animacjami, rozwiązywali ciekawe zadania, dyskutowali, korzystali z ożywiania kolorowanek za pomocą aplikacji Quiver, odgrywali role, wykonywali ciekawe i twórcze prace plastyczne nawiązujące do tematu zajęć, oraz dla siebie tzw. pozytywne laurki.

Dzieci chętnie brały udział we wszystkich zadaniach realizowanych w projekcie.

Koordynator projektu, Iwona Wiśniewska

Komentarze są wyłączone.