Podsumowanie innowacji pedagogicznej programowo-metodycznej „Uczeń w świecie kodowania”

Innowacja była realizowana w naszej szkole od października 2021 r. do czerwca 2022 r. Innowacją były objęte dzieci z I klas. Podczas zajęć w ramach projektu pierwszoklasiści pracowali na pomocach dydaktycznych offline wykorzystywanych do kodowania. Uczniowie nabyli umiejętność odczytywania kodu, układania najdłuższego/najkrótszego kodu, układania obrazków z kolorowych kubeczków według określonych koordynatorów, kodu binarnego i osi symetrii oraz budowania wież według określonych warunków. Dzieci rozgrywały gry strategiczne na macie i papierze. Zajęcia obejmowały w dużej mierze pracę w grupie. Dzięki temu dzieci ćwiczyły swoje kompetencje społeczne, doskonaliły komunikację, uczyły się cierpliwości, kompromisu i organizacji pracy. Podczas zabaw w kodowanie dzieci uczyły się zadaniowego podejścia do stawianych problemów, rozwijały umiejętność logicznego myślenia, wyobraźnię przestrzenną i doskonaliły funkcje poznawcze, tj. uwagę, pamięć, analizę i syntezę wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową.

Zadaniem prowadzących zajęcia było również wspomaganie dzieci w kształtowaniu u nich takich wartości jak szacunek i tolerancja, uczciwość, odpowiedzialność.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach z kodowania, brali w nich aktywny udział. Wykazywali się kreatywnością, wytrwałością w osiąganiu celu. Kodowanie rozwija wszechstronnie dzieci poprzez zabawę i eksperymentowanie.

Z ankiety ewaluacyjnej dla rodziców, wysuwają się następujące wnioski:
– dzieci lubią zajęcia z kodowania i chętnie w nich uczestniczą,
– rodzice chcą kontynuacji zajęć,
– za najważniejsze korzyści z udziału ich dzieci w zajęciach z kodowania uznali rozwijanie kompetencji matematycznych, szukanie różnych rozwiązań postawionego przed nim problemu oraz chęć do tworzenia konstrukcji, budowli z klocków.

Iwona Wiśniewska, Dorota Pilewska.

Komentarze są wyłączone.