Podziękowania

W imieniu wszystkich czytelników, nauczycieli prowadzących zajęcia w bibliotece i w pomieszczeniu z „magiczną ścianą” oraz innych użytkowników kącika czytelniczego składam serdeczne podziękowania Radzie Rodziców, która pokryła koszty zakupu rolet do naszej biblioteki.

Justyna Walczak – bibliotekarka

Komentarze są wyłączone.