Projekt antytytoniowej edukacji zdrowotnej

W naszej szkole  realizowany jest  program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Jest to cykl lekcji opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

Podczas lekcji uczniowie dowiadują się nie tylko o negatywnych skutkach zdrowotnych, ale także nabywają umiejętności asertywności, sztuki mówienia NIE.

Celem projektu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i  Nauki.

T. Brysz

Komentarze są wyłączone.