Spotkania z rodzicami

W czwartek 10. 02. 2022 r. odbędą się spotkania z rodzicami w formie on – line, w godzinach:
– klasy I – II – godz. 17.00,
– klasy III – IV – godz. 17.30,
– klasy V- VI – godz. 18.00,
– klasy VII – VIII – godz. 18.30.

O szczegółach spotkania informują rodziców wychowawcy przez dziennik elektroniczny Librus.

Komentarze są wyłączone.