Projekt Emocja

W styczniu i lutym uczniowie klasy 5c – częściowo stacjonarnie, częściowo zdalnie – zrealizowali III moduł Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja „Moc Słów”. Wprowadzenie do zajęć stanowiła rozmowa, co to znaczy, że słowa mają moc? Następnie dzieci wysłuchały „Bajki o ciepłym i puchatym”. Dokonały interpretacji, co oznacza „puchate” (miłe słowa, gesty, uczynki, zachowania) i „kolczaste” (negatywne słowa, zachowania, gesty, które ranią). Uczniowie podawali słowa z obu grup i omawiali ich wpływ na uczucia i zachowanie innych osób, szczególnie kolegów i koleżanek. Następnie dzieci wykonały pracę plastyczną, która przedstawiała „ciepłe” i „puchate” oraz „zimne” i „kolczaste”, wykazując się dużą wyobraźnią. Rysunki zostały ożywione za pomocą aplikacji Quiver. Kolejnym wyzwaniem było napisanie pozytywnych słów (dotyczących wyglądu, umiejętności, zainteresowań) o wylosowanych kolegach lub koleżankach. Każdy uczeń otrzymał laurkę z pozytywnymi stwierdzeniami na swój temat, co sprawiło mu dużą radość. Zajęcia były przeplatane ciekawymi krótkimi filmami, które propagowały takie wartości jak tolerancja, moc pozytywnego myślenia, dobrych uczynków i potęga słów.

Efektem spotkań było zrozumienie przez uczniów znaczenia słów, brania za nie odpowiedzialności i konstruowania wypowiedzi w sposób przemyślany oraz kształtowanie w nich otwartości na problemy innych i chęci pomagania.

Koordynator projektu: Iwona Wiśniewska.

Komentarze są wyłączone.