Ogłoszenie

Szanowni Rodzice!

W związku z licznymi telefonami dotyczącymi rekrutacji dzieci do naszej szkoły informujemy, że wszystkie informacje i terminy zostaną umieszczone na stronie szkoły oraz na facebooku po wydaniu odpowiedniego zarządzenia.

Na chwilę obecną wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1151/7/22 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH w szkołach podstawowych.

Komentarze są wyłączone.