Międzynarodowy Dzień Tolerancji – 16 listopada

W klasie 5 c została przeprowadzona lekcja na temat: Porozumienie między ludźmi – znaczenie tolerancji. Uczniowie podczas zajęć wymienili różnice pomiędzy ludźmi, rozmawiali o tym, czy to dobrze, że różnimy się między sobą, wskazywali pozytywne strony różnorodnego świata, poznali definicję tolerancji i jej określenia. Rozmawiali w jaki sposób okazywać szacunek i zrozumienie kolegom w klasie i poza nią. Uczniowie według  instrukcji narysowali postać i nadali jej imię/przydomek (każdy rysunek był ciekawy i inny) oraz wzięli udział w zabawie „Przywitanie”, podczas której poznali kulturę innych narodowości. Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych i kształtowanie postawy empatycznej.

I. Wiśniewska, M. Gruszka

Komentarze są wyłączone.