Międzynarodowy projekt edukacyjny EMOCJA

W bieżącym roku szkolnym klasa 5 c bierze udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym EMOCJA wpierającym rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży. Autorzy projektu: Marzena Dziadkowiec, Krystyna Grzegrzółka, Integrative Saturday School in Bristol.

Projekt składa się z pięciu MODUŁÓW:
I MODUŁ- od 12.09.2021 r.-30.10.2021 r.- Kraina Kreatywności
II MODUŁ- od 07.11.2021 r. do 28.12.2021 r.- Kraina Wyobraźni
III MODUŁ- od 07.01.2022 r. do 28.02.2022 r. – Kraina Mocy Słów
IV MODUŁ- od 07.03.2022 r. do 30.04.2022 r. – Kraina Empatii
V MODUŁ- od 07.05.2022 r. do 20.06.2022 r.- Kraina Odwagi.
W każdym z modułów nauczyciel wraz z uczniami realizuje dostarczone przez autora scenariusze, które może modyfikować wg potrzeb dzieci. Po zrealizowaniu każdego modułu nauczyciel umieszcza sprawozdanie na swoim indywidualnym koncie na stronie www.emocja.org.W wrześniu i październiku uczniowie realizowali moduł KREATYWNOŚĆ. Celem zajęć było rozbudzenie wiary we własne możliwości, rozwijanie kreatywności oraz integracja klasy. Uczniowie m.in. obejrzeli film o kreatywnym myśleniu, wykonywali różnorodne ćwiczenia oraz prace plastyczne. Dzieciom bardzo podobały się zajęcia, aktywnie w nich uczestniczyły.Iwona Wiśniewska, koordynator projektu.

Komentarze są wyłączone.