Akcja informacyjno-edukacyjna „Wirusoochrona”

Nasza szkoła uczestniczyła w akcji realizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach promującą podstawowe zasady higieny osobistej wśród najmłodszych uczniów w celu zapobiegania chorobom zakaźnym, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.

Uczniowie klas 1-3 przygotowali prace plastyczne, uczestniczyli w grach edukacyjnych, pracowali na materiałach multimedialnych w pracowni komputerowej i przede wszystkim dyskutowali o profilaktyce. Poruszana tematyka obejmowała zagadnienia prawidłowej higieny rąk, podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa, podstawowe zasady zdrowego stylu życia.

W trakcie realizacji działań dzieci wzbogaciły wiedzę z dziedziny zdrowia i higieny, wykształciły w sobie postawy prozdrowotne, nabyły określone umiejętności oraz przyswoiły prawidłowe przyzwyczajenia i nawyki higieniczno-zdrowotne.

Komentarze są wyłączone.