Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 816/33/21 z dnia 03 lutego 2021 roku w następujący sposób:

  1. Należy wypełnić formularz ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO
    POZA OBWODEM SZKOŁY  i OŚWIADCZENIA – druki można pobrać ze strony internetowej (REKRUTACJA – zakładka ‘dokumenty’) lub w sekretariacie szkoły w godz. 8:00-15:00.
  2. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły od 08 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r.

Komentarze są wyłączone.