Spotkania z rodzicami

15 grudnia 2020 r. odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami.

Spotkania odbędą się w formie on-line, na platformie G Suite.

O szczegółach spotkania informują rodziców wychowawcy przez dziennik elektroniczny Librus.

Komentarze są wyłączone.