Ogłoszenie

Informujemy, że w okresie od 09 do 29 listopada 2020 r., klasy I – VIII będą uczyły się zdalnie. Szczegółowe informacje na bieżąco będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Komentarze są wyłączone.