Ogłoszenie

Informujemy, że zdalne nauczanie zostało przedłużone do 23.12.2020 r.

Zmienił się również termin ferii zimowych, które będą trwały od 4.01.2021 r. do 17.01.2021 r. 

Zakończenie I półrocza roku szkolnego 2020/2021 pozostaje bez zmian (29.01.2021 r.).

Komentarze są wyłączone.