Archiprzygoda

Doczekaliśmy się kolejnych zajęć!

Podczas drugich zajęć, uczniowie z klasy 1 a, poznali co to jest skala, dlaczego jest ona bardzo ważna oraz jak przenosić rzeczywisty rozmiar na kartkę papieru. Najpierw każde dziecko zostało obrysowane na papierze w rzeczywistym rozmiarze oraz zmierzone, następnie wymiary zostały pomniejszone w odpowiedniej skali tak aby uczniowie mogli narysować swoją sylwetkę na kartce papieru a na zakończenie zbudować swój model z plasteliny.

Komentarze są wyłączone.