Ogłoszenie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie informuje, że wszyscy kandydaci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy I na rok szkolny 2017/2018 zostali zakwalifikowani do przyjęcia.

Bardzo prosimy o pisemne oświadczenie woli przyjęcia kandydata, które należy zgłosić w sekretariacie szkoły, w terminie od 15.05.2017 r. – 22.05.2017 r.

Komentarze są wyłączone.