Uwaga!

Z przyczyn niezależnych od Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie spotkanie, które miało się odbyć 7 lutego 2017 r. (wtorek), na sali gimnastycznej zostało odwołane.

O nowym terminie spotkania zostaną Państwo poinformowani.

Komentarze są wyłączone.