Wykrywanie wad postawy u dzieci

Projekt „Wykrywanie wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”

Projekt jest realizowany przez Fundację Stonoga, współfinansowany z Urzędu miasta Mikołów w ramach zadania publicznego „Wykrywanie wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

Celem projektu jest zdiagnozowanie wad postawy wśród grupy dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 9 lat oraz przedstawienie instruktażu, jak w warunkach domowych korygować defekty.

Uczestnikami projektu są uczniowie klas I – III naszej szkoły. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.

Do przeprowadzenia badania wad postawy wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika. Badanie wykonywane jest w placówce uprawnionej do realizacji Projektu – Szkole podstawowej nr 5 w Mikołowie – przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy, każdy z uczestników otrzyma pisemną instrukcję, jak w warunkach domowych korygować deformację. Instrukcja będzie zawierać rozpoznanie oraz zalecenia – przykładowe ćwiczenia, które regularnie stosowane mogą poprawić sylwetkę.

Przeprowadzenie badania w ramach Projektu trwać będzie od 10.10.2016 do 16.12.2016. Informacja zwrotna dla rodziców/opiekunów prawnych o wadze dziecka wraz ze wskazówkami przekazana zostanie do 16.12.2016. Podsumowanie realizacji projektu zamieszczone zostanie na stronie internetowej www.fundacjastonoga.pl do dnia 30.12.2016.