Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

Terminarz konkursu:

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki  dla uczniów szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następujących terminach:

  1. etap szkolny – 25 listopada 2016 r.,
  2. etap rejonowy – 7 lutego 2017 r.,
  3. etap wojewódzki – 28 marca 2017 r.

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 9:00 dla I i II etapu oraz o godzinie 11:00 dla III etapu i trwa 90 minut.

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury – 20162017