Konkursy

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

.

Terminarz konkursu

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następujących terminach:

1. stopień szkolny – 4 listopada 2019 r.
2. stopień rejonowy – 8 stycznia 2020 r.
3. stopień wojewódzki – 26 lutego 2020 r.

Konkurs na I stopniu rozpoczyna się o godzinie 9.00 natomiast na II i III stopniu o godzinie 11.00 . Czas trwania konkursu 120 minut.

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury