Uniwersytet Młodych Odkrywców

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole realizowano projekt, skierowany do uczniów klas 1 – 6, współfinansowany ze środków unijnych pod nazwą

Uniwersytet Młodych Odkrywców – UMO

Głównym celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych i psychospołecznych wśród uczniów. Projekt zakładał realizację kompleksowych programów rozwojowych w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Ponadto w celu wzbogacenia oferty uczestnicy projektu wezięli udział w warsztatach i wizytach studyjnych, które miały na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na zajęciach.

W projekcie zorganizowano dla każdej grupy trzech wyjazdów edukacyjnych ( jeden w I semestrze, dwa w II semestrze).

W ramach projektu w szkole powstały następujące wydziały:

  • Wydział matematyczno-informatyczny – 4 grupy po 10 osób

CEL: Przyswojenie umiejętności matematycznych, informatycznych, statystycznych, wykorzystując sprzęt ICT oraz w formie gier logicznych, poznanie zagadnień z zakresu przedsiębiorczości, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

  • Wydział geograficzno-przyrodniczy – 4 grupy po 10 osób

CEL: Kształtowane umiejętności obserwacji otaczających nas zjawisk oraz dbałości o środowisko.

  • Wydział humanistyczny – 1 grupa 10-osobowa

CEL: Kształtowanie umiejętności porozumiewania się językiem ojczystym, współpraca ze społecznością lokalną i NGO, zajęcia z uwzględnieniem zagadnień historycznych.

  • Wydział lingwistyczny – 3 grupy j. angielskiego po 10 osób

CEL: Kształtowanie umiejętności porozumiewania się językami obcymi umożliwiającymi kontakt z rówieśnikami z zagranicy.

  • Wydział ekspresji kulturalnej – 4 grupy po 10 osób

CEL: Rozwój  kształtowanie umiejętności artystycznych przez zapoznanie z tematyką teatru, muzyki czy plastyki.

  • Wydział nauk różnych – 3 grupy po 10 osób

CEL: Wykorzystywane będą metody skutecznego uczenia się i zapamiętywania, rozwijanie zainteresowań w różnych dziedzinach.