Oferta edukacyjna

 

Nie bądź smutny, bądź wesoły, zostań uczniem naszej szkoły!

Nasza szkoła Cię oświeci, tu się uczą mądre dzieci!

 

Nasza szkoła stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dla każdego dziecka. Możemy dokładnie rozpoznać potrzeby naszych uczniów i poprzez różne formy aktywności; ciekawe lekcje, różnorodne zajęcia pozalekcyjne, wsparcie psychologiczne, logopedyczne zapewnić każdemu dziecku sukces edukacyjny na miarę jego możliwości.

Odbywają się tu liczne imprezy okolicznościowe, uczestniczymy w życiu społeczno-kulturalnym regionu. Uczniowie biorą udział i zwyciężają w wielu konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Chcemy, by nasza placówka była miejscem, do którego wszyscy przychodzą z przyjemnością. Chcemy też, aby uczniowie w ciekawy sposób zdobywali potrzebną wiedzę oraz uczyli się, jak być mądrym i dobrym człowiekiem, jak żyć w swej małej ojczyźnie, całej społeczności polskiej i europejskiej.

 

  SZKOŁA
– bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły,

– w której każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z nauczycielem,

– w której dbamy o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych,

– mająca całodobowy monitoring szkoły (wewnątrz i na zewnątrz budynku),

– w której pielęgnujemy pamięć o historii naszej Ojczyzny,

– dobrze wyposażona,

– współpracująca z Rodzicami uczniów,

– wyposażona w szatnie z szafkami dla uczniów,

– w której atmosfera służy uczeniu się i twórczej pracy,

– posiadająca wydzielone korytarze oraz osobne toalety dla dzieci młodszych,

– w której nauczyciele dyżurują w trakcie zajęć, przed i po zakończeniu lekcji.

– promujemy ideę wolontariatu, np. poprzez udział w różnych akcjach charytatywnych,

– pomagamy dzieciom z Domu Dziecka i zbieramy nakrętki,

– uczymy szacunku dla osób starszych, np. poprzez kolędowanie w Domu Opieki oraz wizyty na oddziałach szpitalnych,

– uwrażliwiamy dzieci na pomoc zwierzętom, np. poprzez udział w projekcie ‘Robimy HAUas’ ,  zbiórki dla zwierząt ze schroniska.

– promujemy działania ekologiczne,  np. poprzez zbiórkę baterii, makulatury oraz uczestniczmy w Dniu Sprzątania Ziemi.

 


WYSOKIE WYNIKI NAUCZANIA

Uczniowie szkoły uzyskują wysokie wyniki nauczania. Absolwenci naszej szkoły zdobywają nagrody w konkursach i z powodzeniem kontynuują naukę na wyższym szczeblu edukacji.

– stosujemy nowatorskie i skuteczne metody aktywizujące uczniów, np. poprzez wykorzystywanie na lekcjach dziecięcych zabawek, gier oraz tablic interaktywnych,
– oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, zarówno dla uczniów uzdolnionych, jak i tych mających problemy w nauce,
– prowadzimy indywidualne oraz grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego,
– oferujemy zajęcia z nauczycielami specjalistami – logopedą, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem oraz z psychologiem  w zakresie terapii pedagogicznej.

 

NOWOCZESNE  PRACOWNIE  PRZEDMIOTOWE
Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne tablice multimedialne lub rzutniki i ekrany. Wyposażenie dostosowane jest do potrzeb uczniów. Sale są przestronne,   z wydzielonymi miejscami do zabawy i nauki. W każdej klasie znajdują się półki, gdzie dzieci mogą zostawiać swoje zeszyty, podręczniki, przybory szkolne.

 

SALA GIMNASTYCZNA

BLISKOŚĆ WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA ORLIK

PRACOWNIA KOMPUTEROWA Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

 

BIBLIOTEKA, PRACOWNIA MULTIMEDIALNA

Nasza biblioteka szkolna została wyposażona w stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie i nauczyciele szkoły. Służą one wyłącznie do celów edukacyjnych; poszukiwań materiałów w Internecie i w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych projektów dla potrzeb naukowych, rozszerzania wiedzy, pisania referatów. Pracownia multimedialna wspiera proces kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli.

 

 

GABINET LOGOPEDY

Zapewniamy dzieciom opiekę logopedyczną w gabinecie wyposażonym w ciekawe pomoce specjalistyczne i programy multimedialne. Dbamy szczególnie  o prawidłowy rozwój mowy, korygujemy różnego rodzaju wady, zaburzenia, zakłócenia mowy i głosu poprzez atrakcyjne zajęcia, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji wszystkim dzieciom.

 

GABINET  PIELGNIARKI  SZKOLNEJ

OPIEKA  PSYCHOLOGA  I  PEDAGOGA SZKOLNEGO

Każdy uczeń objęty jest opieką psychologa i pedagoga szkolnego.

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ, MOPS, FUNDACJĄ ‘STONOGA’, FUNDACJĄ ‘DZIECI ULICY’ oraz z wieloma innymi instytucjami

ŚWIETLICA, STOŁÓWKA SZKOLNA
– świetlica jest czynna w godzinach: 7.00 – 17.00,
– smaczne i zdrowe obiady gotowane przez nasze panie kucharki,
– organizowane są tutaj zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe.

UDZIAŁ W PROGRAMIE „OWOCE I WARZYWA W SZKOLE” ORAZ „MLEKO W SZKOLE”

PLACE ZABAW

Posiadamy dwa place zabaw, położone po obu stronach szkoły.  A zimą…tylko na podwórku naszej szkoły możemy zjeżdżać z górki na sankach.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Szkoła oferuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych organizowanych po zorientowaniu się jakie  preferencje wykazują nasi uczniowie. Uczestniczymy w projektach unijnych.

 

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, GIMNASTYKA KOREKCYJNA  

W naszej szkole troską otoczony jest każdy uczeń. Prowadzone są zajęcia wyrównawcze na poziomie klas I – III oraz klas  IV – VI. Uczniowie mogą korzystać z zajęć gimnastyki korekcyjnej.

DARMOWE  ZAJĘCIA  NA  BASENIE  DLA  KLAS MŁODSZYCH

 

ZAJĘCIA SPORTOWE

Szczególną uwagę zwracamy na rozwój tężyzny fizycznej uczniów, dając im możliwość udziału w zajęciach sportowych.

 

KONKURSY SZKOLNE

W szkole organizowane są liczne konkursy przedmiotowe i artystyczne. Uczniowie zawsze chętnie biorą w nich udział, a ich starania są nagradzane. Odnoszą liczne sukcesy w przeglądach teatralnych, recytatorskich i wokalnych; konkursach plastycznych, zostają laureatami konkursów międzyszkolnych i przedmiotowych organizowanych w całym powiecie. Nasza szkoła jest miejscem, gdzie każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich uzdolnień.

 

ZIELONE SZKOŁY, WYJŚCIA, WYCIECZKI

Każda klasa wychodzi do kina, teatru, muzeum, na warsztaty. Wszystkie klasy wyjeżdżają na wycieczki, a klasy trzecie na ,,zielone szkoły”.

 

Uczcie się z nami!

Bądźcie naszymi koleżankami i kolegami.

WSZYSTKICH WAS ZAPRASZAMY!