Informacje Rady Rodziców 2013/2014

 
Przekaż 1% podatku swojemu dziecku!

1% podatku dochodowego przekazany Stowarzyszeniu Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” Ciebie nie kosztuje NIC, a wspiera finansowo Radę Rodziców i tym samym TWOJE DZIECKO.

W części I formularza PIT 37 w pozycji 123 (numer KRS) wpisz: 0000031762, w pozycji 124 wpisz kwotę, w części J w pozycji 125 (cel szczegółowy) wpisz: 500000040652, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie


Numer konta rachunku Rady Rodziców:

63 84360003 0000 0000 0446 0001
W tytule wpłaty prosimy podać klasę i nazwisko.

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2013/2014:
Ogólne warunki ubezpieczenia
Zgłoszenie roszczenia – formularz
Telefoniczne zgłoszenie szkody


Protokoły Rady Rodziców:
Protokół nr 1 z dn. 23.09.2013 r.