MIEDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Na szkolnej gazetce można było przeczytać informacje o genezie MDJO oraz zapoznać się z najczęściej popełnianymi błędami w naszym języku.

Na lekcjach języka polskiego uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą dziejom polszczyzny od czasów średniowiecza do współczesności. Nie zabrakło też zabaw i gier językowych, w których każdy mógł się wykazać znajomością poprawnej polszczyzny.

Ponadto uczniowie kl. IV-VIII mogli wziąć udział w szkolnej zabawie językowej polegającej na wykonaniu zadań, które znajdowały się na kartkach ukrytych na terenie szkoły. W grę zaangażowało się wielu uczniów, co dowodzi, że język polski sprzyja zabawie i kreatywności.

Komentarze są wyłączone.