LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Nasza szkoła kolejny rok bierze udział w ogólnopolskim programie # LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Uczniowie korzystają z zakupionego w ramach programu sprzętu m.in. na lekcjach plastyki, techniki, przyrody i biologii.

Projekt ten daje dzieciom większe możliwości rozwijania swoich zainteresowań, pozwala na wykorzystanie sprzętu w praktycznym działaniu, sprzyja integracji i współtworzeniu kreatywnych projektów i zajęć.

We wrześniu uczniowie zapoznawali się z działaniem laminatora i samodzielnie laminowali przygotowane wcześniej dekoracje na okna sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych. Korzystali na lekcjach techniki z nowoczesnych i w pełni interaktywnych materiałów edukacyjnych w ramach edukacji STEAM z serii Laboratoria przyszłości- kompetencje techniczne i praktyczne.

Na lekcjach biologii uczniowie klas 6 i 7 korzystali z mikroskopu z kamerką, aby obserwować tkanki kręgowców i budowę skóry oraz wizualizera, aby analizować tabelę czynności życiowych organizmów.

Komentarze są wyłączone.