ŚWIĘTO KRAWATA

 

Z okazji Dnia Koszuli i Krawata, który odbył się w  dniu 24 stycznia 2018 roku, uczniowie poszczególnych klas Szkoły Podstawowej nr 5 w  Mikołowie, przebrali się w  charakterystyczne stroje. Rywalizacja między dziećmi była imponująca, a zabawa jeszcze większa.

Zwycięzcami zostali uczniowie klasy VI, drugie miejsce zajęli uczniowie klasy V D, a trzecie uczniowie klasy IV B.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

 

 IX ZLOT SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH

 

W dniu 19 lutego 2018 roku odbył się IX Zlot Samorządów Szkolnych, który miał miejsce w  Szkole Podstawowej nr 363 w  Katowicach.

Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 5 w  Mikołowie, uczestniczyli w  obchodach biorąc udział w  przedstawieniu o tematyce regionalnej Śląska. Ponad to odbyły się warsztaty mające na celu poznanie tradycji śląskiej. Program był niezwykle interesujący i godny podziwu.

 

ROK IRENY SENDLEROWEJ

 

Sejm ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej, oddając w  ten sposób hołd Tej, która z  największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka. Irena Sendlerowa ocaliła z  warszawskiego getta około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. By móc uzmysłowić młodym wychowankom powagę działalności „Wybitnej Bohaterki”, uczniowie klas Szkoły Podstawowej nr  5 w  Mikołowie, chcąc uczcić pamięć przygotowali „Kartę z  historii o życiu Ireny Sendlerowej”.

Komentarze są wyłączone.