OPEN YOUR MiND!

Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Tytuł projektu: 
Open your mind, change yourself and work across boundaries!
Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!

Beneficjent: Konsorcjum w którego skład wchodzą:
Gmina Mikołów oraz SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP10, SP12, P9, P10

Okres realizacji: 01.09.2019-31.08.2021

Projekt skierowany jest do 49 nauczycieli z 8 mikołowskich szkół podstawowych oraz 2 przedszkoli. Nauczyciele wezmą udział w 2-tygodniowych zagranicznych szkoleniach metodyczno-językowych, co przełoży się na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach.

Komentarze są wyłączone.